top of page

Privacyverklaring

Privacyverklaring Horse Signs

Dit is de privacyverklaring van Horse Signs, Begoniastraat 29, 8121 DE Olst (dit is geen bezoekadres). Ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89891422, inzake de website www.horsesigns.nl. Lees alsjeblieft zorgvuldig deze privacyverklaring om te begrijpen hoe wij gegevens van u verkrijgen en hoe wij daarmee omgaan.
 

Privacy
Horse Signs hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen uw persoonlijke gegevens (“persoonsgegevens”) nooit verkopen aan anderen. Voor het verzenden van eventuele nieuwsbrieven maakt Horse Signs gebruik van MailChimp.

Verwerken van persoonsgegevens
Wanneer u via WhatsApp, telefonisch, per mail of via facebook een afspraak bij ons maakt, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze persoonsgegevens zijn: uw voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres en uw telefoonnummer. Deze gegevens worden opgeslagen in ons klantensysteem.
Gegevens die u invult tijdens het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Wix. Wix zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

 Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verwerkt:

  • Uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt voor het verzenden van een afspraakbevestiging, afspraakwijziging en afspraakherinneringen

  • Uw e-mailadres wordt gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief

  • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

  • Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan

  • Uw naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van facturen bij niet nakomen van afspraken zoals deze worden vermeld in de Algemene Voorwaarden van Horse Signs

  • Uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt voor de verzending van de door u bestelde producten via onze webshop

  • Met uw toestemming kan er een foto gemaakt worden van uw paard en deze kan vervolgens gebruikt worden op de website van Horse Signs, op Social Media en in een digitaal portfolio.

Bewaartermijn

Horse Signs verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of tot het moment dat u verzoekt de persoonsgegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. U kunt uzelf ten alle tijden uitschrijven voor onze nieuwsbrief door op de betreffende link te klikken onderin de nieuwsbrief.
Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt Horse Signs opnieuw om toestemming.

 

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Via Horse Signs kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Horse Signs zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Horse Signs en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Een verzoek indienen of bezwaar maken kan door een e-mail te sturen naar: info@horsesigns.nl t.a.v. Roënna Voets.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 

Bent u het niet eens over de manier waarop Horse Signs omgaat met uw persoonsgegevens dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u gebruik maken van deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.

 

Cookies

Horse Signs gebruikt de volgende cookies: functionele cookies, analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Horse Signs gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

bottom of page