top of page
Cowboy en Wild Horses

Visie en missie

Vanuit Rust, liefde en vertrouwen in combinatie met mijn fijn gevoeligheid en intuïtie help ik graag de paarden praten en de mens leren hoe het beste met het paard om te gaan.

Mijn visie over gedragsproblemen bij paarden

Vanuit de mens gezien heeft een paard bij afwijkend gedrag een ‘gedragsprobleem’. In onze ogen is het een probleem dat het paard weeft, kribbebijt, bokt, steigert etc. Terwijl het paard ons hiermee juist probeert te vertellen dat er wat aan de hand is. Een paard praat niet met ons zoals wij dat met elkaar doen, maar communiceert met name non-verbaal. Dit is precies hoe ze ook met ons communiceren. Dus wanneer een paard een gedragsprobleem vertoond dan kunnen we dit niet echt een probleem noemen. Het juiste woord hiervoor zou aanwijzing zijn, omdat het paard aangeeft dat er iets aan de hand is. Helaas (h)erkennen we deze aanwijzingen vaak niet en krijgt een paard, dat bepaalde aanwijzingen geeft, vaak de stempel van onhandelbaar paard of probleem paard. Iets dat totaal onterecht is.

 

Wanneer wij mensen een probleem hebben dan kunnen we dit bespreekbaar maken. Wanneer iemand snel geïrriteerd raakt, kan dit een aanwijzing zijn dat er iets aan de hand is. Wellicht heeft die persoon bijvoorbeeld net slecht nieuws te horen gekregen of is er sprake van een enorme werkdruk waardoor hij/zij zich zo uit. Deze persoon laat zien, vaak zonder dat hij/zij er zelf erg in heeft, dat er iets aan de hand is doormiddel van zijn gedrag en door de manier waarop hij bepaalde dingen verwoord. Bij paarden werkt het in feite hetzelfde. Het paard maakt kenbaar dat er iets aan de hand is door het uiten van bepaald gedrag.  


Echter, mensen spreken de taal van mensen en paarden spreken de taal van paarden. Voor een paard is het moeilijk om door een mens begrepen te worden net zoals het voor een mens moeilijk is om begrepen te worden door een paard. Mensen spreken de taal van paarden niet op een manier zoals paarden dat met elkaar doen en vice versa, waardoor verwarring tussen mens en paard kan ontstaan. De verwarring ontstaat doordat het paard vaak al talloze subtiele aanwijzingen heeft gegeven die wij simpelweg niet (h)erkennen. Dit wil niet zeggen dat we niet met elkaar op een verstaanbare en harmonieuze manier om kunnen gaan. Wij kunnen leren om paarden te begrijpen en hun te taal spreken, mits we hiervoor open staan.

Ik maak het tot mijn missie om te luisteren naar de paarden en ze hiermee te helpen om dit vervolgens te vertalen naar de eigenaar, zodat er een optimale communicatie tussen eigenaar en paard plaats kan vinden.

 

Wil jij je paard beter leren begrijpen?

bottom of page